کاربردی تصمیم بگیریم/ تصمیم اخلاقی

اگر هنگام تصمیم گیری در شرایطی قرار گرفتیم که احساس خوبی نداشتیم، باید این انگیزه  و قدرت را در خود داشته باشیم که مسئول مربوطه را مورد پرسش قرار دهیم.

 کوتاه آمدن حتی در مسائل جزیی، زمینه ساز کوتاه آمدن در مواجهه با مسائل بزرگتر  است. زمان تصمیم گیری سست و لغزنده است. " لری زیکلین" با درستی می گوید : با  کوتاه آمدن در مسائل اخلاقی، " تئوری کالباسی" مصداق پیدا میکند. در هر مرحله تنها  یک برش کوچک بعه جلو می روید، اما به زودی متوجه می شوید که هیچ جیز برایتان  باقی نمانده است.

 وقتی در مورد مسائل مهمی تصمیم میگیرید، تأمل کنید و به فشارهای خارجی که شما را  مجبور می کنند به شیوه خاصی فکر کرده یا رفتار نمایید، بیندیشید. این فشارهای خارجی  ممکن است از طرف رئیس شما، یک مدیر مهم، خانواده، دوستان یا هر شخص صاحب  قدرت دیگری باشد. به یاد داشته باشید که این صاحبان قدرت، همواره بر مسند قدرت نمی  مانند. آیا اگر آنها دیگر بر سر قدرت نباشند، شما هنوز هم از تصمیمی که گرفته اید  رضایت خواهید داشت؟ وقتی با فشارهای خارجی روبه رو می شوید، ارزش های خود را  در نظر بگیرید، هیچ انسانی نیست که از دیگران تأثیر نپذیرد، اما نباید این تأثیرپذیری بیش  از حد باشد و به انحراف زیاد از مسیر درست منجر شود. همیشه از خودتان بپرسید که آیا  اگر شما تنهای تنها هم باشید، باز همین تصمیم را می گیرید؟ اگر هم نتوانیم از شکست  خود سود ببریم، لااقل می توانیم به دنبال راه حل هایی باشیم که هزینه شکست را برایمان  کاهش می دهند. انتخاب شغل تصمیمی است که بر تمام مسیر زندگی شما تأثیر می گذارد.  هزینه های شکست گاهی در حدی بالاست که جرأت تجربه کردن را از انسان می گیرد. اما  اغلب می توان به هر مسأله در چارچوب جدیدی نگاه کرد که ریسک و هزینه تجربه کردن  را کاهش دهد.

 گاهی اوقات می توان یک تصمیم بزرگ و مطلق را به تعدادی تصمیم و تجربه های  کوچکتر تقسیم کرد تا فرصت کافی برای یادگیری ما فراهم شود. شاید بتوان به جای  انتخاب شغل در یک حوزه جدید، کاری جزیی به صورت تفریحی و موردی در آن حوزه  انتخاب کرد و به شناخت بهتری از آن حوزه دست یافت.

هنگام تصمیم گیری، به نبال راه هایی باشید که هزینه ها را کاهش داده و خطر شکست را  کم کند. همیشه فرصت و حاشیه ایمنی کافی را برای موفقیت در نظر بگیرید. این مسأله  خصوصاً در تصمیم های بزرگ که هزینه شکست در آنها بسیار بالاست، اهمیت می یابد.  اگر نمی توانید مثل راکفلر، از شکست خود هم سود ببرید، لااقل خسارتهای ناشی از  شکست را محدود کنید.

 اتخاذ هر تصمیمی فارغ از موضوع و زمینه بحث، به ویژه تصمیمات پیچیده، مطمئناً بر  افراد دیگر تأثیرگذار است. این تأثیرات می تواند به شکل اجتماعی یا اقتصادی باشد و  اغلب موجب می شود اخلاقیات و ارزش های سازمانی در خطر قرار گیرند. برای مثال؛ از  مدیر پشتیبانی تلفنی خدمات مشتریان در یک شرکت تولید کننده تجهیزات مانیتورینگ  پزشکی خواسته شده است که به دلیل شرایط بد مالی شرکت به طریقی از هزینه ها بکاهد.  اعضای گروه این بخش به این نتیجه می رسند که بهترین راه حل این است که از مشتریان  بابت تماس تلفنی هزینه دریافت گردد و تعداد ساعات پاسخ گویی کاهش یابد. اما، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، این مسأله باید در گروه مورد بررسی قرار گیرد که آیا این راه حل میان  منافع شرکت و منافع مشتریان که برای استفاده از خدمات نیاز به کمک دارند تعادل  مناسب برقرار می سازد یا خیر؟

 در اتخاذ تصمیمات پیچیده اغلب نمی توان تنها به در نظر گرفتن هزینه ها بسنده کرد و در  بیشتر موارد لازم است عوامل متعدد دیگری مورد بررسی قرار گیرند. به علاوه بایستی با  قضاوت صحیح و عادلانه، اولویت هر یک از این عوامل مشخص گردد. وظیفه مدیر این  است که نتایج گزینه های موجود را تا حد امکان ارزیابی نموده و سپس تصمیم گیری کند.

 در همفکری و تصمیم گیری جمعی باید به مسائل اخلاقی توجه خاص شود. در نتیجه،  اعضای گروه تصمیم گیری باید مسائل اخلاقی را مطابق با ارزشهای خودشان با صراحت  به بحث گذاشته و هیچ یک از مسائل را فاقد ارزش تلقی نکنند. برای مثال فرض کنید  شرکتی قصد همکاری با یک شرکت موفق خارجی را دارد که در آلدوه سازی محیط زیست  نقش دارد. اگر یکی از اعضای گروه از این موضوع ناخرسند است، باید به وی فرصت  داده شود تا نگرانی خود را آشکارا اعلام دارد.

 یک راه برای اطمینان از توجه به مسائل اخلاقی در تصمیم گیری ها این است که یک نفر  به عنوان" پاسدار اخلاقی" تعیین شود. وظیفه این فرد آن است که مطمئن شود مسائل  اخلاقی در همه حال مورد توجه قرار دارد. در طول فرایند تصمیم گیری، هر یک از اعضا  باید نقش پاسدار اخلاق را به نوبت عهده دار شوند.

/ 0 نظر / 43 بازدید