دل نوشته................

نگاه که محزون باشد
حجم لبخند
درون خسته ات را پوشش نمى دهد
و مادامى که فقط لب ها مى خندند ،
نه اندوه سانسور مى شود 
و نه شادى ات تثبیت
و این خودِ تویى
که بهتر از هر کس میدانى
از درون ات تو را گریزى نیست ...

/ 0 نظر / 30 بازدید