# دختری_که_هیچوقت_عوض_نمیشه
من هــمــون دختریم.... که هـیـچــوقــت عــوض نمــیـشـه... هــمــونـــی کــه هـمـه بــاهـــاش خــوش حالن امــا کــسـی اونو نــمــی فهمه... هــمــونـــی کــه اونــقَــدر یـه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 25 بازدید