راهکارهای تصمیم گیری در موقعیت مخاطره و مدیریت ریسک

 ممکن است به رغم خطرات جدی که برای سرمایه گذاری های بلند مدت وجود دارد، به  سمت آنها متمایل شوید. همواره به دقت بدترین نتیجه ممکن را تصور کنید و ببینید آیا  می توانید آن را تحمل کنید؟ هیچ وقت فکر نکنید که همه اتفاقات خوب با هم رخ می  دهند. با افراد بدبین صحبت کنید و از اهمیت مشورت با انسان های رسیک گریز غفلت  نکنید.

 خطر، بخشی از زندگی است. شاید این ایده وسوسه برانگیز سراغتان بیاید که در هر  تصمیم گیری می توان با تجزیه و تحلیل درست، ریسک را از خود دور کرده یا آن را حذف  کرد. این یک دام است. با هیچ روشی نمی توان ریسک را از تصمیم ها حذف کرد. اگر  ریسکی وجود نداشته باشد،دیگر تصمیم گیری معنایی نخواهد داشت.

 " پیتر دراکر" زمانی گفته بود:« تصمیم گیری باید در زمانی انجام شود که تصمیم  نگرفتن به بدتر شدن شرایط منجر می شود....... انسانی که در تصمیم گیری مهارت  دارد، تلاش و ریسک تصمیم گیری و اقدام را با هزینه ها و ریسک اقدام نکردن مقایسه  می کند و ملاک تصمیم گیری قرار می دهد.»

 دراکر؛ همچنین توضیح می دهد که سکون و تصمیم نگرفتن نیز، ریسک های خود را  دارد. اگر نتوایند در مورد پذیرفتن یک پیشنهاد شغلی تصمیم بگیرید، در واقع آن را رد  کرده اید. اگر برای خرید خانه مورد نظرتان، پیشنهاد مناسبی به فروشنده ندهید، دیگران  به جای شما آن خانه را خریداری خواهند کرد.

 اجازه ندهید که تصمیم ها به صورت ضمنی و پنهانی در مسیر زندگیتان قرار گیرند. با  آنها " رو به رو" شوید. به جای این که بگذارید تصمیم ها اتفاق بیفتند، سعی کنید در  شکل دادن به آنها به صورت فعال عمل کنید. به این ترتیب تسلیم مشکلات و سختی  ها نمی شوید. اساساً راه سالم تر این است که سرنوشت خود را در اختیار بگیرید.

 عکس العمل فعالانه در مواجهه با شرایط تصمیم گیری، احساس کنترل بر شرایط  محیطی را در انسان ها پرورش می دهد. این امر نه تنها به تصمیم گیری های بهتر  منجر می شود، بلکه حتی می تواند بر سلامت بهتر انسانها نیز تأثیر بگذارد. همواره  خودتان را وادار کنید که تصمیمهای قاطع و شفاف بگیرید. تصمیم گیری را به تأخیر  نیندازید. حتی اگر اشتباه تصمیم گیری کردید، برخیزید و باز هم رو به جلو حرکت کنید. 

 حرکت نکردن و سکون، می تواند به اندازه حرکت در جهت نادرست، خطرناک باشد.  همانطور که ویل راجرز زمانی گفته بود: حتی اگر در مسیر درستی نشسته باشید، اگر  حرکت نکنید دیر یا زود، دیگران از روی شما عبور خواهند کرد.

/ 0 نظر / 91 بازدید